Podporují nás

děkujeme...

Liberecký kraj

Díky podpoře dotačního fondu libereckého kraje mohlo vzniknout již celkem 8 tůní ve volné krajině, jako podpora zadržování vody v krajině, ale též pro podporu obojživelníků. Liberecký kraj nás též podporuje v ekovýchovných aktivitách mládeže a díky jeho podpoře pro Vás také každoročně v letních měsících provozujeme IS Věžák v PR Podtrosecká údolí.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Díky nadaci jsme se spolu se Společností pro jizerské hory mohli pustit do ambiciózního projektu revitalizace sedmihorských mokřadů. Díky její stálé podpoře můžeme nyní o mokřady pečovat, a postupně zvyšovat jejich biodiverzitu.

Nadační fond Zeměkvět

Nadační fond podporuje přípravu i samotnou realizací projektů zaměřených na zvyšování biodiverzity, zadržení vody v krajině a péči o krajinu v Českém ráji, včetně osvěty a inspirace široké veřejnosti k podobným činům.

Lesy České republiky, s.p.

Jako generální partner Českého svazu ochránců přírody podporuje Národní program Ochrana biodiverzity. Na svých pozemcích nám umožnil vyznačit přes sto doupných stromů na územích Hruboskalsko, Příhrazské skály a Podrtosecká údolí. Také podpořil vyvěšování téměř 200 ptačích budek a 8 budek pro sovy, které nám poskytl jako dar.

Ministerstvo životního prostředí

Z Operačnímu programu životní prostředí (Státního fondu životní prostředí) jsme mohli zrealizovat revitalizaci cenného území - Sedmihorských mokřadů. Z původně odvodněné plochy se stal ráj pro vodní ptactvo i obojživelníky.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Díky programům Péče o krajinu, Podpora přirozených funkcí krajiny či Operačního programu životní prostředí jsme mohli zrealizovat mnoho projektů. Péči o bylinkové terasy nad rybníkem Věžák , obnovu aleje ke sv. Františku u Sekerkových Louček, nebo revitalizaci sedmihorských mokřadů.

NET4GAS

V rámci kampaně Blíž přírodě společnosti NET4GAS jsme mohli obnovit naučnou stezku Hruboskalskem. Nyní uvažujeme o zhotovení nové NS Podtrosecká údolí, která již zcela zchátrala.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody je naší ústřední organizací. Díky projektům Ochrana biodiverzity můžeme každoročně chránit obojživelníky při jejich migraci, vyvěšovat ptačí budky, mapovat ohrožené druhy či pečovat o přírodně cenná území. Díky podpoře pozemkových spolků mohli vzniknout například tyto webové stránky

Nadace Via

Nadace Via podporuje v naší organizaci akce charakteru komunitních akcí, kdy se účastní široká veřejnost a naše aktivní snaha pomoci přírodě se přenáší touto formou mezi laickou veřejnost. Podporuje též další naše činnosti spojené s chodem organizace.

Česká spořitelna a.s.

Česká spořitelna nás podporuje prostřednictvím sbírky Darujme.cz, kdy příspěvky od dárců do 20 tisíc Korun zdvojnásobí.

Webnode CZ

Tyto stránky vznikly za podpory spol. Webnode CZ.