Chcete nás podpořit?

aneb možností je celá řada, jak na to

Pozemkem, prací či hmotným darem?

Pokud vlastníte pozemek v oblasti Sedmihorských mokřadů, budeme rádi, když nás o tom informujete a budeme spolu v kontaktu. Pokud byste se rozhodli pozemek prodat našemu spolku, budeme určitě rádi. Opravdová a kvalitní ochrana tohoto území je pro nás dosažitelná jedině dobrou komunikací s vlastníky a společnou dohodou, v ideálním případě odkupem pozemků do vlastnictví ČSOP.

Pokud vlastníte kosu nebo hrábě či vidle a máte rádi pobyt v přírodě či u vody, tak vás rádi pozveme na naši každoroční akci "Slavnosti Libuňky". Při této příležitosti můžete zažít krásné chvíle v přírodě a zároveň se odreagovat smysluplnou prací. Nám přitom velmi pomůžete, protože péče o mokřady je potřebná, není jednoduchá a každá ruka přiložená k dílu nám doslova velmi bodne.


Pomůže nám i dar hmotný. Pokud například vlastníte drobný terénní automobil, kterého byste se chtěli zbavit a nebo máte na půdě třeba jen staré kosy, i tak různorodé hmotné dary jako spolek uvítáme a moc nám to pomůže.


Finančním darem?

Je několik možností, jak nás můžete finančně podpořit:

  • skrze veřejnou sbírku v rámci kampaně Českého svazu ochránců přírody "Místo pro přírodu" - https://daruj.mistoproprirodu.cz/
  • zasláním daru na účet našeho pozemkového spolku -

    2801566476/2010

  • skrze Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která dlouhodobě podporuje naši činnost v Sedmihorských mokřadech - https://www.nadaceivanadejmala.cz/dokoncene-projekty/zachrana-sedmihorskych-mokradu, a přímo zde
  • zasláním daru na transparentní účet sbírky "Mokřady" (případně vhodit do zapečetěné kasičky někde při naší akci), který nám zřídila organizace Faunus při ZOO Liberec 

    2302270478/2010 - transparentní účet zde 

Zajímá vás, jak budou získané finance využity?

Podle zvoleného způsobu podpory budou získané finanční prostředky využity a) na výkupy pozemů v Sedmihorských mokřadech pro jejich další ochranu (možnost "Místo pro přírodu"), na různé aktivity spojené s činností pozemkového spolku, nákup nářadí, práci v mokřadech atp. (možnost "účet pozemkového spolku" / "transparentní účet Faunus") anebo na údržbu části mokřadů v rámci 10 leté udržitelnosti projektu z OP ŽP 2014-2020 Revitalizace Sedmihorských mokřadů (možnost "Nadace Ivana Dejmala pro o.p.").

Děkujeme vám všem za podporu, velice si ji vážíme.