Jsme Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bukovina. Zabýváme se praktickou ochranou přírody Českého ráje a Turnovska. Chráníme ohrožené druhy živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí a podporujeme zvyšování kvality přírodních biotopů. Zabýváme se environmentálním vzděláváním a osvětou, zejména mladé generace. Naší společnou cestou je poznání přírody, snaha jí porozumět a chránit její hodnoty...

Nedílnou součástí organizace je náš Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady. Jeho předmětem zájmu je niva toku Libuňky a zde přítomné mokřady. Jeho dlouhodobým posláním je obnova a ochrana tohoto území...

-   KLIKNĚTE PRO PŘESMĚROVÁNÍ NA WEB, KTERÝ VÁS ZAJÍMÁ   -


Vítáme Vás na našem webu!