Jsme Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bukovina - naší společnou cestou je poznání přírody, snaha jí porozumět a chránit její hodnoty. Zabýváme se praktickou ochranou přírody Českého ráje a Turnovska, chráníme ohrožené druhy živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí, podporujeme zvyšování kvality přírodních biotopů, důležitá je pro nás i otázka environmentálního vzdělávání a osvěta zejména mladé generace...

Nedílnou součástí organizace je náš Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady - jeho předmětem zájmu je niva toku Libuňky a zde přítomné mokřady, jehož dlouhodobým posláním je obnova a ochrana tohoto území...

-   KLIKNĚTE PRO PŘESMĚROVÁNÍ NA WEB, KTERÝ VÁS ZAJÍMÁ   -


Vítáme Vás na našem webu!