Jsme Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bukovina - naší společnou cestou je poznání přírody, snaha jí porozumět a chránit její hodnoty. 
Zabýváme se praktickou ochranou přírody Českého ráje a Turnovska, chráníme ohrožené druhy živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí, podporujeme zvyšování kvality přírodních biotopů, důležitá je pro nás i otázka environmentálního vzdělávání a osvěta zejména mladé generace...

Nedílnou součástí organizace je náš Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady - jeho předmětem zájmu je niva toku Libuňky a zde přítomné mokřady,
jehož dlouhodobým posláním je obnova a ochrana tohoto území...

...Vítejte na našem webu...

Tyto stránky vznikly za podpory spol. Webnode CZ.