Jsme Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bukovina. Zabýváme se praktickou ochranou přírody Českého ráje a Turnovska. Chráníme ohrožené druhy živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí a podporujeme zvyšování kvality přírodních biotopů. Zabýváme se environmentálním vzděláváním a osvětou, zejména mladé generace. Naší společnou cestou je poznání přírody, snaha jí porozumět a chránit její hodnoty...

Nedílnou součástí organizace je náš Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady. Jeho předmětem zájmu je niva toku Libuňky a zde přítomné mokřady. Jeho dlouhodobým posláním je obnova a ochrana tohoto území...

KLIKNI PRO PŘESMĚROVÁNÍ DO PODSEKCE, KTERÁ TĚ ZAJÍMÁ


PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÝ WEB
ZO ČSOP BUKOVINA a PS SEDMIHORSKÉ MOKŘADY

od 15.4.2023 jej naleznete na www.csopbukovina.cz
(nebo budete přesměrovnáni zadáním webu www.sedmihorskemokrady.cz)

Omlouváme se, ale původní weby ZO i PS jsou již neaktivní.


Vítáme Vás na našem webu!