Ochrana druhů

aneb chráníme biodiverzitu

Ochrana druhů

Záchranný transfer obojživelníků

ropucha obecná (pár)
ropucha obecná (pár)

Možná už jste někdy viděli doslova zmasakrované žáby, přejeté koly aut na silnici. Někde jich bývají desítky a je to opravdu nehezký pohled. Stává se to na jaře, kdy obojživelníci houfně táhnou do vodních ploch, kde se narodili a kde bude vyrůstat i jejich nová generace. Bohužel stačí jedna silnice na trase jejich tahu a pohroma je na světě. Snažíme se proto na rizikových úsecích instalovat dočasné bariéry s odchytovými "vršemi", které představují kbelíky s navrtaným dnem. Obojživelníci nám potom napadají do sběrných nádob, ze kterých je musíme dvakrát denně přenášet do jejich vysněné vodní plochy. Pokud by ovšem obojživelníci zůstali ve sběrných nádobách, hrozí jim dehydratace i odlov predátorem, např. jezevcem. Transfer probíhá zpravidla v závislosti na průběhu počasí, nejméně měsíc a půl. Je to hodně práce, ale také hodně spokojených žabáků, kterým pomáháme především v lokalitách u rybníku Vidlák v Podtroseckých údolích, dále u rybníků Cihlák u Sekerkových Louček a u rybníku Nohavice u Bělé u Turnova. Čtvrtou lokalitou je Malý Rohozec,
nedaleko místního pivovaru.

Mapování výskytu sov na území Českého ráje

Sovy jsou nedílnou součástí každého přírodního území. Naším cílem je mapování jejich výskytu na území Českého ráje. To probíhá hlavně v podvečer a v noci. Snažíme se poslouchat hlasové projevy sov. Zatím se ale nedaří naší aktivitou pokrýt celé území Českého ráje. Takže jste-li fanoušky přírody, toulání a naslouchání zejména večerním a nočním zvukům, přidejte se k nám a pomozte poznávat tato obdivuhodná zvířata.

kalous ušatý (mladé sovy)
kalous ušatý (mladé sovy)

Podpora dutinových pěvců, šplhavců a sov

sýkora parukářka
sýkora parukářka

V naši krajině chybí starší stromy s dutinami, ve kterých by mohli různí živočichové pobývat i vychovávat svoje mláďata. Tento problém se snažíme kompenzovat vyvěšováním budek. Nejde ovšem jen o jejich vyvěšení, je nutné se o budky pravidelně starat. Každý rok je třeba je čistit, protože se tam mohou skrývat různí parazité a vše, co by mohlo ohrozit budoucí generaci např. sýkorek. Také se musí prohlédnout stav budek. Nechceme totiž, aby se rozpadly uprostřed dospívání mláďat. Takových budek jsme rozvěsili a pravidelně čistíme na 200 ks, např. v lokalitách Hruboskalsko a Podtrosecká údolí.

výroba budek instalovaných v Hruboskalsku
výroba budek instalovaných v Hruboskalsku

Značení doupných stromů

Možností, jak uchovat staré stromy v lesním porostu, je jejich označení modrým trojúhelníkem.

datel černý
datel černý

Po dohodě s Lesy ČR jsme již vyznačili přes sto takových stromů. Spolupracujeme také se soukromými vlastníky lesů. Tyto stromy zůstanou v porostu až do úplného rozkladu. Tedy poslouží k zahnízdění dutinovým pěvcům, datlům, holubu doupňákovi, či dokonce sovám. Později budou sloužit jako zdroj hmyzu pro jejich předchozí obyvatele. Tam kde je dutin nedostatek  pak vyvěšujeme budky.

vyvěšování budek pro puštíky
vyvěšování budek pro puštíky

Instalace odsedávek pro dravce ("téčka" nebo také "berličky" pro dravce)

Ve volné krajině chybí také stromy, aleje a další místa, kde by mohli dravci jako káně či poštolka číhat na svou kořist. Tito dravci loví převážně hlodavce, a tak mohou pomoci i při ochraně zemědělských plodin. Naše aktivita je tak nejen podpora překrásných dravců, ale také podpora krajiny bez pesticidů a jedů. Takové berličky instalujeme např. v lokalitách Karlovice, Loužek u Turnova, Kacanovsko, Vyskeř a okolí, Modřišice.

káně lesní
káně lesní