Akce a aktuality

aneb kdy bude senoseč či jiná akce

V této sdílené tabulce postupně uveřejňujeme akce pro rok 2024, při kterých se k nám můžete připojit při ochraně přírody a krajiny v Českém ráji.


2. ročník Slavností Libuňky je za námi a byl opět povedený

Letos se uskutečnil již druhý ročník působivé akce Slavnosti Libuňky, kde účastníci mohou společně s námi pomoci Sedmihorským mokřadům kosením luk ruční kosou, hrabáním sena a odtaháním biomasy na kupy. Termín slavností byl letos 7.-9. června. Účastníci různě přicházeli a odpadávali, ale v sobotu dopoledne nás bylo nejvíc - ke dvaceti účastníkům. Během akce se vystřídalo na akci kolem 25 lidí. Kosit nám přišel na celé dopoledne také pan starosta Turnova. Nejvzdálenější účastnice byla až z Brna. Svačina v trávě...krásné to bylo. Kromě kosení jsme trávili večery u ohně v kempu, zpívalo se a hrálo. V sobotu jsme měli přednášku o ptácích, kdy jsme zhlédli videa z fotopastí z mokřadu, následně jsme si dali bramboráky z polní kuchyně a večer jsme si zašli poslechnout do mokřadu koncert žab. 

Bylo to spoustu práce a museli jsme ještě dokončovat během týdne po akci. Přišla nám pomoci i třída z Aše, která zrovna byla ubytována v tom týdnu v kempu. Nakonec se nám vše podařilo dokončit. Posekali jsme dvě plochy o celkové rozloze asi 0,8 ha a na ploše asi 1,3 ha jsme posekali nedopasky z pastvy krav se sítinou.

Děkujeme všem zúčastněným za poctivě odvedenou práci a těšíme se zase třeba za rok naviděnou!

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu
Místo, kde žijeme. 

Foto (c) GREYCAT FILM z.s., Vojtěch Šťastný, Helena Vašková.


Spouštíme novou kampaň na podporu našeho spolku v péči a obnově Sedmihorských mokřadů - POŠLI KAPKU

Finančním příspěvkem pomůžete Pozemkovému spolku Sedmihorské mokřady k další obnově a ochraně přírodně cenných mokřadů, které v minulosti člověk necitlivě poškodil jejich odvodňováním. 


Příspěvek poslouží na různorodé činnosti v praktické ochraně mokřadů, jako je zejména kosení luk, ale i na nepostradatelnou administrativu spojenou s přípravou těchto činností a chodem našeho spolku.

Sbírkový transparentní účet pro podporu naší činnosti nám zajišťuje spolupracující spolek Faunus, z.s., který spolu s ČSOP finančně podpořil i přípravu naší kampaně "Pošli kapku".


Možností, jak přispět v rámci kampaně, je hned několik. Více informací najdete v sekci Chcete nás podpořit?

KAMPAŇ MÁ SVŮJ NOVÝ WEB:


Prezentovali jsme projekt obnovy Sedmihorských mokřadů v rámci on-line meetingu organizace
Society of Wetland Scientists Europe

22. února 2024 

About SWS: 

ABOUT Society of Wetland Scientists

"Mission: To promote best practices in wetland research, education, conservation, preservation, restoration, and management."

"Vision: To ensure that wetlands are understood, their importance recognized, and sound wetland science is used as a guide for wetland professionals and the general public to collaborate on research, conservation, preservation, restoration, and management of wetlands in our changing environment."


Jaká byla vycházka ke Světovému dni mokřadů?

V sobotu 3. února 2024  jsme se vydali na zimní vycházku pořádanou Českou ornitologickou společností ve spolupráci s ČSOP Bukovina, Pozemkovým spolkem Sedmihorské mokřady a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 

Početná skupina zájemců vedená ornitologem a mokřadním ekologem Vojtou Šťastným se vydala nejprve směrem k Rokytnickému rybníku a v ptačí pozorovatelně si vyslechla zajímavosti z ornitologie. Určili jsme zde několik druhů ptactva a sledovali přílet i s přistáním labutího páru na zamrzlý rybník s loužemi. Po silničce jsme Rokytnicí došli do Doubravic pod zámkem Hrubá Skála a po cestě si u drobné rákosinky vyslechli něco o významu mokřadů pro krajinu a rady, jak správně tyto mokřady v krajině obnovovat. Dozvěděli jsme se například, že nejde o nahodilou tvorbu tůní, ale promyšlenou práci na komplexní obnově vodního režimu mokřadních ekosystémů. 

Nedaleko železničního nádraží Hrubá Skála jsme si ještě prohlédli historické letecké snímky zdejší krajiny z doby, kdy potok Libuňka ještě meandroval a v jeho okolí se přirozeně vytvářely mokré louky. Že nás přednášky zaujaly dokazuje fakt, že nikdo z návštěvníků neodešel na vlak jedoucí do Borku p. Troskami v 11 hodin, kde měli účastníci zaparkovaná svá auta, ale doposlechli si výklad o mokřadech až do konce a následně se vydali na zpáteční cestu pěšky. Děkujeme všem za účast!

Celkem jsme zaznamenali 15 druhů ptáků.

https://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_o_mokradech

https://www.worldwetlandsday.org


PF 2024

Pohodové vánoce, šťastný nový rok a vody dost přeje kolektiv pozemkového spolku Sedmihorské mokřady! 

Filmeček "Rok 2023 v Sedmihorských mokřadech" z naší tvorby:


Projekt Revitalizace Sedmihorských mokřadů jsme prezentovali na
konferenci
"Hodnocení úspěšnosti revitalizací mokřadů a vodních toků"

Odkaz na článek o konferenci:

Prezentace v angličtině ke shlédnutí:


V rámci projektu Patronáty nám jičínští skauti opět pomohli

V sobotu 28. října proběhlo podzimní sekání kolem tůní se skauty a třemi členy pozemkového spolku. Dopoledne mírně pršelo, ale bezvadná parta čtyř skautíků s dvěma vedoucími přesto dorazila na nádraží do Karlovic-Sedmihorek.

Na začátek proběhla zajímavá přednáška o historii území dnešních mokřadů a jejich významu v krajině. Déšť ustal, celá naše skupinka obdržela hrábě, vidle a vak na odnos trávy a v holínkách se doslova probahnila na určené místo. Vojta Š. (koordinátor PS) posekal rákosí kolem několika tůní a my ostatní jsme důkladně a soustředěně vyhrabali posekanou trávu z vody a ze břehů. Dva silní muži ji pak ve vaku odtáhli na hromadu/zimoviště pro obojživelníky a plazy. S maximálním pracovním nasazením, za důsledné kontroly domácího labutího páru se čtyřmi vzletnými mláďaty, jsme práci úspěšně dokončili. 

To byla letošní poslední managementová akce v mokřadech, a tak je lokalita nyní připravena k zimnímu spánku! ...a na jaře zase na shledanou!


12.10.2023 se uskutečnila přednáška završující projekt revitalizace mokřadů

Uskutečnila se tam, kde projekt začal, tedy na Katedře biologie ekosystému Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Přednáška RNDr. Vojtěcha Šťastného, koordinátora našeho spolku, s názvem Příběh Sedmihorských mokřadů aneb od bakalářského projektu k úspěšné realizaci díla, přilákala řadu hostů, mezi nimi i dr. Jana (Honyho) Květa nebo Vojtovu dcerku Majdu.


1. ročník Slavností Libuňky je za námi! Jaký byl?

Za námi je 1. ročník Slavností Libuňky a my bychom chtěli za Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady moc poděkovat všem dobrovolníkům za účast na akci a jejich pomoc! Akce se krásně vydařila. Počasí ideální, ani teplo, ani zima, den po akci přišel po několika týdnech déšť (ráno mrazíky..tož pravda!). Účast byla hojná, během akce, když počítám i ty, kteří se jen mihli, nás bylo kolem 25! Kosičů nebylo už tolik, ale dostatek, abychom naplánovanou práci krásně zvládli - a za to patří všem velký dík!

V pátek odborná exkurze na mokřady na úvod s večerním ohněm a buřty v kempu a online kurzem kosení. ... Od rána v sobotu kosení v mokřadech s ukázkou slavíka modráčka při kroužkování, potom skvělá odpolední přednáška kolegů z AOPK ČR, RNDr. Šoltysové a Mgr. Višinského, večer polní kuchyň s bramboráky, masem, zeleninou a při úplňku návštěva mokřadů s poslechem tajuplných hlasů žab! ...Neděle ještě sečení a na závěr akce jak se říká mezi ornitology "špek" - 2 vlhy pestré nad mokřadem - no krása s nádherou! Fotky řeknou zbytek... Děkujeme moc všem ještě jednou za účast a pomoc na vydařené akci a těšíme se na viděnou zase příště! Za finanční podporu konání akce děkujeme Českému svazu ochránců přírody! /FOTO: V. Šťastný, J. Šťastný, P. Stráníková, K. Hubač, H. Vašková/


O revitalizaci Sedmihorských mokřadů se mluvilo v rámci kulatého stolu ve spolupráci PSP ČR a AOPK ČR "Podpora malých projektů ke zlepšení přírody a krajiny"

 konaného ve čtvrtek 27. dubna 2023 v budově Poslanecké sněmovny (Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna):

Odkaz na pozvánku: zde.

Odkaz na zprávu o konání kulatého stolu, fotky a nahrávku: