Akce a aktuality

aneb kdy bude senoseč či jiná akce

Dne 12.10.2023 od 15 hodin chystáme pro zájemce přednášku završující celý projekt Revitalizace Sedmihorských mokřadů. Proběhne tam, kde projekt začal, a sice na Katedře biologie ekosystému Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity! Přednáška RNDr. Vojtěcha Šťastného, koordinátora našeho spolku, s názvem Příběh Sedmihorských mokřadů aneb od bakalářského projektu k úspěšné realizaci díla.

Jste všichni srdečně zváni!

Více info najdete zde:

https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-biologie-ekosystemu/kalendar-akci/242-2023-10-12-10-40-10?date=2023-10-12-15-00


1. ročník Slavností Libuňky je za námi! Jaký byl?

Za námi je 1. ročník Slavností Libuňky a my bychom chtěli za Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady moc poděkovat všem dobrovolníkům za účast na akci a jejich pomoc! Akce se krásně vydařila. Počasí ideální, ani teplo, ani zima, den po akci přišel po několika týdnech déšť (ráno mrazíky..tož pravda!). Účast byla hojná, během akce, když počítám i ty, kteří se jen mihli, nás bylo kolem 25! Kosičů nebylo už tolik, ale dostatek, abychom naplánovanou práci krásně zvládli - a za to patří všem velký dík!

V pátek odborná exkurze na mokřady na úvod s večerním ohněm a buřty v kempu a online kurzem kosení. ... Od rána v sobotu kosení v mokřadech s ukázkou slavíka modráčka při kroužkování, potom skvělá odpolední přednáška kolegů z AOPK ČR, RNDr. Šoltysové a Mgr. Višinského, večer polní kuchyň s bramboráky, masem, zeleninou a při úplňku návštěva mokřadů s poslechem tajuplných hlasů žab! ...Neděle ještě sečení a na závěr akce jak se říká mezi ornitology "špek" - 2 vlhy pestré nad mokřadem - no krása s nádherou! Fotky řeknou zbytek... Děkujeme moc všem ještě jednou za účast a pomoc na vydařené akci a těšíme se na viděnou zase příště! Za finanční podporu konání akce děkujeme Českému svazu ochránců přírody! /FOTO: V. Šťastný, J. Šťastný, P. Stráníková, K. Hubač, H. Vašková/


O revitalizaci Sedmihorských mokřadů se mluvilo v rámci kulatého stolu ve spolupráci PSP ČR a AOPK ČR "Podpora malých projektů ke zlepšení přírody a krajiny"

 konaného ve čtvrtek 27. dubna 2023 v budově Poslanecké sněmovny (Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna):

Odkaz na pozvánku: zde.

Odkaz na zprávu o konání kulatého stolu, fotky a nahrávku: