Monitoring

Monitoring

Mapování výskytu sov na území Českého ráje

Sovy jsou nedílnou součástí každého přírodního území. Naším cílem je mapování jejich výskytu na území Českého ráje. To probíhá hlavně v podvečer a v noci. Snažíme se poslouchat hlasové projevy sov. Zatím se ale nedaří naší aktivitou pokrýt celé území Českého ráje. Takže jste-li fanoušky přírody, toulání a naslouchání zejména večerním a nočním zvukům, přidejte se k nám a pomozte poznávat tato obdivuhodná zvířata.  

Mapování invazivních druhů a jejich likvidace

Invazivní druhy jako bolševník velkolepý, netykavka žláznatá nebo křídlatka se velmi rychle šíří zejména podél vodních toků. Naším cílem je mapovat šíření těchto druhů a připravovat opatření, které vedou k regulaci nebo eliminaci těchto druhů. Dosud se nám podařilo například zlikvidovat na 168 rostlin bolševníku velkolepého na toku říčky Libuňky a u Sekerkových Louček. Nebo například zlikvidovat netýkavku v okolí Věžáku a u Přibyla v Podtroseckých údolích.