Aktuality

aneb na čem právě pracujeme

V této sdílené tabulce postupně uveřejňujeme akce pro rok 2024, při kterých se k nám můžete připojit při ochraně přírody a krajiny v Českém ráji.


1. května 2024:
Od hlásku ke hlásku, aneb za ptačím zpěvem
po Fialníku

5. května 2024:
Vítání ptačího zpěvu v Turnově - Struhách

Ve středu 1. května, již za rozbřesku, se sejdeme u stánku pod Rotštejnem a vydáme se s průvodcem Ing. Jiřím Šťastným za poslechem jarní přírody a za zpěvem ptáků z Klokočí do Louček.

V neděli 5. května pak máte možnost se vydat s RNDr. Vojtěchem Šťastným na vycházku za ptačími hlasy Struh, Chloumku, Třech rybníků a Vrchhůry... 

Místní ptactvo nám přináší nejen radost svým zpěvem, ale zejména chrání naši úrodu před všemožnými škůdci.
Ptáci jsou přírodě i nám velmi užiteční... 


16. března 2024: Soví houkání, akce pro širokou veřejnost již tuto sobotu

V sobotu 16. března se uskuteční již třetí ročník této oblíbené akce pro širokou veřejnost. Sejdeme se v areálu Lázní Sedmihorky a vydáme se na večerní vycházku do skal za poslechem sov. Na minulých akcích jsme slyšeli výra velkého nebo třeba puštíka obecného (vyobrazen na obrázku vlevo). Přijďte se dozvědět něco ze života sov a o jejich užitečnosti.

Starých stromů je v lesích nedostatek a tak sovy často nemají dostatek vhodných dutin k zahnízdění. I proto vyvěšujeme třeba budky pro puštíky nebo mapujeme a značíme tzv. doupné stromy s většími dutinami...


březen - květen: Jarní záchranný transfer obojživelníků zahájen 

Na silnicích každoročně hynou stovky obojživelníků při cestě za rozmnožením. Ti každé jaro putují z lesa do stojatých vod, aby zde dali život nové generaci. Často však musí cestou překonat frekventované úseky silnic.

Každoročně budujeme dočasné bariéry s odchytovými vršemi,letos na čtyřech lokalitách. odtud obojživelníky (žáby, čolky) přenášíme do bezpečí, nejčastěji na břeh rybníka či tůně.


PF 2024


Komunitní setkání členů a přátel ZO ČSOP Bukovina,
alias "Akce Knedlyk - 10. ročník", se vydařilo!

Alej u sv. Františka nad rybníkem Cihlák nedaleko obce Sekerkovy Loučky byla letos místem konání tradiční akce "Knedlyk". Tato akce měla za cíl poděkovat všem podporovatelům aktivit naší organizace na ochranu životního prostředí Českého ráje. I letos jsme zatopili v polní kuchyni a vytvořili několik druhů výborných knedlíků a posýpek! Atmosféra úžasná stejně jako vždy. Zažili jsme spoustu legrace a snědli všechno, co se navařilo.

Akce se účastnilo odhadem kolem 30 návštěvníků a podporovatelů. Akce jistě dopomohla stmelit komunitu přátel Českého ráje. Děkujeme všem zúčastněným, zvláště Pepovi Fabiánoviza zapůjčení polní kuchyně, i jeho sousedům z přilehlé vesnice U Rybníka, kteří se podíleli na přípravě akce a výrazně přispěli k vytvoření přátelské atmosféry. Děkujeme i Nadaci VIA za finanční podporu - https://www.nadacevia.cz/project/v-sedmihorkach-se-dobrovolnici-staraji-o-mokrad! A příští rok se budeme těšit i na Vás !

Budeme moc rádi, když najdete i v dnešní zrychlené době čas a chuť pomoci přírodě Českého ráje. Náměty toho, co můžete udělat a jak se zapojit, najdete v sekci Naše činnost. Pokud nenajdete čas a sílu, můžete nás podpořit i pomocí sbírky "Místo, kde žijeme: Pro přírodu Českého ráje" | Darujme.cz - www.darujme.cz/cesky-raj-zije.

Děkujeme!

Alej u sv. Františka nad rybníkem Cihlák nedaleko obce Sekerkovy Loučky byla letos místem konání tradiční akce "Knedlyk". Tato akce měla za cíl poděkovat všem podporovatelům aktivit naší organizace na ochranu životního prostředí Českého ráje. I letos jsme zatopili v polní kuchyni a vytvořili několik druhů výborných knedlíků a posýpek! Atmosféra úžasná stejně jako vždy. Zažili jsme spoustu legrace a snědli všechno, co se navařilo. 

Akce se účastnilo odhadem kolem 30 návštěvníků a podporovatelů. Akce jistě dopomohla stmelit komunitu přátel Českého ráje. Děkujeme všem zúčastněným, zvláště Pepovi Fabiánoviza zapůjčení polní kuchyně, i jeho sousedům z přilehlé vesnice U Rybníka, kteří se podíleli na přípravě akce a výrazně přispěli k vytvoření přátelské atmosféry. Děkujeme i Nadaci VIA za finanční podporu - https://www.nadacevia.cz/project/v-sedmihorkach-se-dobrovolnici-staraji-o-mokrad! A příští rok se budeme těšit i na Vás ! 

Budeme moc rádi, když najdete i v dnešní zrychlené době čas a chuť pomoci přírodě Českého ráje. Náměty toho, co můžete udělat a jak se zapojit, najdete v sekci Naše činnost. Pokud nenajdete čas a sílu, můžete nás podpořit i pomocí sbírky "Místo, kde žijeme: Pro přírodu Českého ráje" | Darujme.cz - www.darujme.cz/cesky-raj-zije.

Děkujeme!

PROJEKT BYL PODPOŘEN NADACÍ VIA V PROGRAMU MÍSTO, KDE ŽIJEME.


Srpnový ekoden je za dveřmi

Srdečně vás zveme na další prázdninový Ekoden, který se uskuteční v neděli 13.srpna podlíž Informačního střediska Věžák, který najdete vedle stejnojmenného rybníka na západním konci Podtroseckého údolí. Najdete nás tam od 10.00 do 17.00 hodin.Témata Ekodnu jsou : sadařství, včelařství a pastevectví. Hry pro děti, informace pro dospěláky. A pokud vás téma zaujme, můžete navštívit i naší prázdninovou výstavu na téma "Hospodaření člověka v krajině Českého háje", kterou najdete hned vedle v prostorách Informačního střediska. Srdečně vás zveme!


Srdečně vás zveme na ekoden

Zveme Vás na Ekoden, který se uskuteční v sobotu 15. července před budovou Informačního střediska Věžák od 10.00 do 17.00 hodin. Akce se zaměřuje na oblast  lesnictví, rybníkářství a zemědělství v Českém ráji. Najdete zde zajímavé informace a aktivity pro nejmenší a navíc si můžete prohlédnout naší výstavu v prostorách informačního střediska. Přijďte pobýt v jednom z nejkrásnějších míst Českého ráje a přijďte i s dětmi! 

Výstava na informačním středisku Věžák je v plném proudu

Výstava "O hospodaření člověka v krajině Českého ráje" v prostorách IS Věžický rybník poblíž stejnojmenného rybníka je přístupná a je skutečně hezká. Čekají Vás panely a na nich překrásné fotografie s informacemi, kvíz a nějaká ta malá odměna pro Vás i Vaše děti ! 

Srdečně vás zveme!

Otevřeno je každý den od 10.00 do 17.00 po celou dobu letních prázdnin.


Prázdninová výstava a Ekodny u rybníka Věžák

I letos vás zveme do kouzelného místa v srdci Českého ráje - k rybníku Věžák, kde v budově IS Věžák budeme provozovat výstavu o hospodaření člověka v krajině Českého ráje a informační službu. Najdete nás tam po celou dobu prázdnin, tedy denně od 10-17 hodin. Můžete se těšit také na dva Ekodny, kdy se budeme věnovat dobrým možnostem hospodaření člověka. V soboru 15.7. to bude o lesnictví, rybářství a zemědělství. V neděli 13.8. to bude o sadařství, včelaření a pastvě. Moc se na vás těšíme, je tam neskutečně krásně !


Záchranný transfer obojživelníků je úspěšně ukončen

Na Malém Rohozci, na rybnících Cihlák a Nohavice u Sekerkových Louček a rybníku Vidlák v PR Podtrosecká údolí.

Obojživelníci se opět vydali na svoji pouť za rozmnožováním. Jejich cestu na mnoha místech kříží silnice s hustou dopravou. Pod koly aut tak každoročně skončí stovky obojživelníků. Proto na nejrizikovějších úsecích každoročně instalujeme záchranné bariéry. Obojživelníky bezpečně přeneseme přes komunikaci aby se mohli úspěšně rozmnožit. Pro prohlížení fotografií ze stavby zábran klikněte na tlačítko fotogalerie.


Budujeme tůň pro obojživelníky na Malém Rohozci

Na místě bývalé skládky vzniká nová tůň pro obojživelníky.

Díky podpoře Libereckého kraje, Města Turnov a Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody jsme vybudovali tůˇň o vodní ploše až 200 metrů čtverečních. Vytěžená navážka o objemu přibližně 60 metrů krychlových s hmotnosti přibližně 120 tun bude odvezena k likvidaci. Vznikl tak přirozený krajinný prvek, zadržující vodu v krajině a současně poslouží místní populaci obojživelníků k rozmnožování. Ti, kterým se zalíbí v této tůni již nebudou muset překonávat žádnou silnici. Jejich snůšky navíc budou mít vyšší šanci na přežití díky absenci dravých ryb.