Spolupracujeme

aneb kdo jsou naši partneři a podporovatelé

Dlouhodobě naší činnost podporují

Český svaz ochránců přírody jako naše mateřská organizace je naším zásadním partnerem. Podporuje nás všestranně, v rámci grantů na podporu rozvoje pozemkových spolků pravidelně i finančně. Díky kampani "Místo pro přírodu" pak realizujeme výkupy pozemků v rámci území Sedmihorských mokřadů.

    

Výkupy pozemků v lokalitě Sedmihorských mokřadů, ale i další činnosti, jako management (údržba) mokřadů nebo monitoring druhů, se daří díky podpoře Nadačního fondu Veolia.


Protože se území Sedmihorských mokřadů naléza ve 2. zóně Chráněné krajinné oblasti Český ráj, naším klíčovým partnerem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ohledně projektu revitalizace jsme byli s AOPK ČR v kontaktu od samého počátku.


Dlouhodobě naši činnost podporuje Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která byla už od počátku u zrodu projektu Revitalizace Sedmihorských mokřadů.


Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla investorem v naší společné velké akci revitalizace Sedmihorských mokřadů a jako pozemkový spolek zajišťujeme péči o revitalizovanou plochu v rámci udržitelnosti projektu z dotace EU, Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.


Organizace Faunus, z.s. nám zajistila vytvoření veřejné sbírky "Mokřady", kterou také pro nás kompletně spravuje. Získané peníze ve sbírce budou využity na činnosti spojené s péčí o Sedmihorské mokřady.


Díky všestranné dlouhodobé podpoře přátel z jógy koordinátora spolku kromě jiného vyšla publikace Živá voda v krajině, Příběh Sedmihorských slatin (Nakladatelství Santal) a bylo možné například zrealizovat meteostanici v údolí Libuňky, umístit do mokřadů lavičku nebo nakoupit dvě fotopasti s odesíláním dat.


Vážíme si kladného přístupu Obce Karlovice k naší činnosti v Sedmihorských mokřadech, které se v jejím katastru nacházejí.


Dále jako pozemkový spolek spolupracujeme se skauty z Jičína v rámci projektu Patronáty a Základní a Střední školou waldorfskou v Semilech. Obě organizace nám pomáhají s údržbou Sedmihorských mokřadů.

Udržujeme dobré vztahy s místními zemědělci a mysliveckým sdružením MS Valdštejn-Radeč.

Zejména však máme velkou podporu vlastníků pozemků, čehož si opravdu velice vážíme!

Vážíme si moc naší spolupráce a děkujeme vám!


Řekli o nás

RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c.

Světově uznávaný vědec a specialista na mokřady, který zavedl používání slova "mokřad" u nás.

"CHKO Český ráj příliš neoplývá mokřady, ale ty, které se zde uchovaly do současnosti, mají značnou ekologickou hodnotu. K nim by měly přibývat postupně obnovované mokřady, které budou rovněž plnit cenné funkce pro přírodu a krajinu. Hodnotnou a perspektivní mokřadní lokalitou se tak po delší době opět stává slatinný mokřad u Sedmihorek. Tvoří ostrov přírody uprostřed rozsáhlých ploch využívaných zemědělsky. Jeho revitalizace, tj. co největší možná obnova druhového složení rostlin a živočichů a jejich fungování v mokřadním ekosystému, si zaslouží co největší podporu!"

Jan Květ, 12. března 2019.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

Geochemik, ekolog, publicista a politik, v letech 1991-97 předseda ČSOP.

"Mokřad u Sedmihorek je velmi výjimečný. Představuje jedinečný ekosystém typické vegetace a habitat zajímavé fauny, jakousi malou rezervaci vysoké úrovně biodiverzity obklopený intenzivně využívanou zemědělskou krajinou. V dnešní době zvýšeného zájmu o zadržení vody v krajině v souvislosti se změnou klimatu je významný i z hydrologického hlediska. Je to navíc mokřad výjimečně statečný, komunisté se jej opakovaně pokoušeli zničit, ale nepodařilo se jim to, naštěstí. Jsem rád, že se zachoval a vítám a plně podporuji úsilí o jeho důslednou revitalizaci a následnou plnou ochranu."

Bedřich Moldan, 8. dubna 2019.


Podívat se na Sedmihorské mokřady přijela také Učená společnost ČR...