ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

Českého svazu ochránců přírody Bukovina

...chráníme přírodu Českého ráje a Turnovska...

Zabýváme se praktickou ochranou přírody na území Českého ráje a na Turnovsku. Chráníme ohrožené druhy živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí. Podporujeme zvyšování biodiverzity přírodních biotopů. Nedílnou součástí naší činnosti je též environmentální vzdělávání a osvěta, především mládeže. Založili jsme pozemkový spolek, který pečuje o cenné mokřady u Sedmihorek.

Ochrana stanovišť

Ochrana druhů

Ekovýchova a osvěta

Monitoring


Naší společnou cestou je poznání přírody. Snažíme se jí porozumět a chránit její hodnoty.