Stavba "žabích" zábran na Vidláku

10.03.2024

V neděli 10. března od 10:30 proběhne stavba dočasných zábran za účelem záchranného transferu obojživelníků přes místní komunikaci na hrázi rybníku Vidlák v PR Podtrosecká udolí zde. V tabulce níže můžete vidět historii transferů:

Za 15 let záchranných transferů na této lokalitě jsme zachránili:
ropucha obecná (Bufo bufo)           11664
skokan sp. (Rana sp.)                        2954
kuňka obecná (Bombina bombina)  3522
blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)   958
čolek obecný (Lissotriton vulgaris)     423
čolek velký (Triturus cristatus)            482
čolek horský (Ichthyosaura alpestris)  115
rosnička zelená (Hyla arborea)              12