JAK MOHU JAKO VLASTNÍK POMOCI

Území Sedmihorských mokřadů je majetkově silně rozparcelované. Většina pozemků leží dlouhou dobu ladem. Pozemky nacházející se na mokřadu jsou ve většině případů hospodářsky nevyužitelné. Jsou více či méně podmáčené a navíc se nachází v záplavové zóně Libuňky. 

Z přírodního hlediska se však jedná v rámci regionu Českého ráje o jedinečnou přírodní lokalitu. Jako pozemkový spolek bychom proto rádi získali k jednotlivým pozemkům vlastnické či uživatelské právo.

Je více možností, jak nám mohou majitelé pozemků pomoci:

Můžete nám pozemek:

a) PRODAT či DAROVAT.
Tuto možnost preferujeme a pozemky od Vás rádi odkoupíme s pomocí kampaně ČSOP "Místo pro přírodu".

O pozemcích ve vlastnictví ČSOP a v užívání naším pozemkovým spolkem se můžete dozvědět více na těchto stránkách:
https://csop.nap.cz/Pozemkove-spolky/Sedmihorske-mokrady

b) DLOUHODOBĚ ZÁPŮJČIT či PRONAJMOUT 

nebo c) VSTOUPIT S POZEMKEM DO NAŠEHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 
 A ZAPOJIT SE DO ČINNOSTI S NÁMI

Zájmové území našeho pozemkového spolku je vyobrazeno na snímku níže. Barevme vyznačené pozemky tvoří území, které je určeno k revitalizaci. Ne všechny pozemky jsou však v projektu finálně řešeny (projekt nepokrývá celé toto území! - viz sekce "Projekt")
(vpravo západní okraj obce Karlovice-Sedmihorky).

Jste-li majitelem pozemku na Sedmihorských mokřadech, budeme moc rádi když se nám ozvete! :)

SOUKROMÉ REZERVACE

Jednou z nejlepších forem ochrany přírodně hodnotných území jsou tzv. soukromé rezervace. Jsou to území, která vlastní nebo zčásti užívá určitý spolek a dlouho-době o lokality pečuje. 

U nás jsou to často právě pozemkové spolky, které se z vlastní iniciativy a zájmu o ochranu vybrané přírodní lokality snaží získat vlastnické nebo uživatelské právo k pozemkům nacházejícím se na jejím území a dlouhodobě pak tato místa udržují v určitém přírodním stavu, pečují o ně a chrání je před nežádoucími vlivy.


Každý jednotlivý mokřadní pozemek je pro nás důležitý!