Naše činnost

jak přírodě pomáháme?

Zabýváme se praktickou ochranou přírody na území Českého ráje a na Turnovsku. Chráníme ohrožené druhy živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí. Podporujeme zvyšování biodiverzity přírodních biotopů. Nedílnou součástí naší činnosti je též environmentální vzdělávání a osvěta, především mládeže. Založili jsme pozemkový spolek, který pečuje o cenné mokřady u Sedmihorek.

Naší společnou cestou je poznání přírody. Snažíme se jí porozumět a chránit její hodnoty.