<< Zpět

Návod na výrobu ptačí budky - sýkorník

 Sýkorník (čtyřboká budka pro drobné pěvce)

Hnízdícími druhy v tomto typu budky jsou zejména sýkory - koňadra, modřinka, parukářka, uhelníček, brhlík lesní, lejsek černohlavý či  bělokrký. Tyto hmyzožravé druhy ptáků hnízdí především při okrajích lesů, ke je dostatek hmyzích škůdců. Ptáci vyhledávají nejraději světlejší místa nedaleko vody, spokojí se však i se suššími místy. Pokud vyvěsíme budku v zahradě či ovocném sadu, může ji obsadit například i rehek zahradní či krutihlav obecný.

 Potřebný materiál na výrobu jedné budky: 

  • nehoblovaná smrková prkna tloušťky 24 mm

  • hranol z dubového dřeva průřezu 5 x 2 cm, dlouhý 55 cm

  • 2 plechové podložky Æ1,8 cm, případně zátky od piva

  • plech na ochranu vletového otvoru rozměr 8 x 8 cm

  • 25 vrutů 50 mm

  • 2 hřebíky 80 mm

  • 2 hřebíky 50 mm

  • lepenka 24 x 23 cm

  • 12 lepenkových hřebíčků (tzv. papíráků) 10mm

  • tmavě hnědý (zelený) luxol na nátěr vnějších povrchů budky

 Stavební návod:

 1)  Nařežeme jednotlivé díly podle plánku budky (rozměry jsou uvedeny v cm). Nařezaná prkna obrousíme smirkovým papírem (POZOR!

      pouze z vnější strany stěn budoucí budky).

      [metr, tužka, pila, smirkový papír/ nehoblovaná smrková prkna tloušťky 24 mm].

 

                   

 

                   

 

2)  Horní hranu zadní stěny D seřízneme šikmo podle sklonu bočních stěn A. Zadní stěnu D vsadíme mezi boční stěny A a vzájemně je  

     sešroubujeme (je vhodné otvory pro vruty částečně předvrtat, aby se prkna neštípla!). Zadní stěnu D přišroubujeme ke dnu

     B. Dále sešroubujeme boční stěny A se dnem B.

     [tužka, pila, vrtačka, křížový šroubovák/ nařezané díly budky - A, B a D, vruty 50 mm].

 

           

 

3)  Do přední stěny C vyvrtáme vletový otvor F, lehce šikmo směrem nahoru, aby jím do budky při bočním dešti nezatékalo. Jeho průměr

     volíme dle hnízdícího druhu (viz. tab. 1). Následně ho opatříme ochranou přepážkou proti kuně, kterou umístíme z vnitřní strany stěny

     C, těsně pod otvor

    [metr, tužka, vrtačka, sukovník (28mm nebo 32 mm), křížový šroubovák/ nařezané díly budky - C, vruty 50 mm]

 

              

 

4)  Přední stěnu C vsadíme mezi boční stěny A a sešroubujeme cca 3 cm pod horní hranou přední stěny C, tak aby byla přední stěna o cca

     0,5 cm níže než horní hrana bočních stěn A (pro snadné otvírání). Spodek přední stěny C zajistíme proti otevření dvěma hřebíky přes

     boční stěny A (hřebíky však přímo nezatloukáme, předvrtáme si nejprve otvor o průměru hřebíku, hluboký cca 4 cm a hřebíky

     zasuneme - přesah hlavičky hřebíku slouží k snadnějšímu otevírání budky při čištění).

     [metr, tužka, vrtačka, vrták 3 mm, šroubovák/ nařezané díly budky - A a C, vruty 50 mm, 2 hřebíky 50 mm]

 

5)  Stříšku E přišroubujeme tak, že obě boční stěny A přečnívá stejnoměrně po obou stranách, vzadu pak lícuje se zadní stěnou D.

     [vrtačka, vrták 3 mm, šroubovák/ nařezané díly budky - E, vruty 50 mm]

 

6)  Všechny vnější stěny budky napustíme ochranným nátěrem (Luxol) nejlépe ve dvou vrstvách.

     [štětec/ Luxol - tm. hnědý popř. tm.  zelený]

 

7)  Vletový otvor opatříme čtvercovým nerezivějícím plechem, který má mít průměr otvoru o 1 mm větší než samotný vletový otvor F. Do

     plechu navrtáme po obvodu díry pro hřebíčky. Plech ještě před připevněním k budce natřeme tm. hnědým, příp. zeleným nátěrem na

     kov.

     [vrtačka, vrták 2 mm, 2 štětce/ plech 8 x8 cm, 8 hřebíčků 15 mm dlouhých, barva na kov - tm. hnědá popř. zelená]

 

8)  Stříšku pobijeme střešní lepenkou tak, aby přečnívala na všech stranách o cca 10 mm.

     [kladivo/ lepenka 24 x 23 cm, lepenkové hřebíčky (tzv. papíráky) 10mm]

 

9)  Závěsnou lištu nahoře a dole provrtáme a následně 2-krát natřeme Luxolem stejné barvy jako je budka. Materiál vhodný pro výrobu lišty

     je dubové nebo bukové dřevo, které má vyšší tvrdost a životnost.

     [vrtačka, vrták 5 mm, štětec/ závěsná lišta (hranol z dubového dřeva průřezu 5x2 cm, dlouhý 55 cm), Luxol]

 

11) Závěsnou lištu přišroubujeme pevně k zadní stěně budky D.

      [vrtačka, vrták 3 mm, šroubovák/ závěsná lišta, vruty 50 mm]

 

10) Otvory lišty před přibitím do stromu opatříme podložkami nebo proděravěnými zátkami od piva a zajistíme hřebíkem. Budku zavěsíme

      do výšky cca 3 - 4 m nad zemí.

      [žebřík, kladivo/ 2 plechové podložky (zátky od piva), 2 hřebíky 90 mm]

 

                         

 

 Přejeme šikovné ruce a v hnízdní sezóně radost z obsazené budky !

 

Budky tohoto typu jsou odzkoušeny v terénu. Naše základní organizace ČSOP "Bukovina" jich monitoruje celkem 87 ks již více let a téměř v každé z nich každoročně vyhnízdí jeden z výše jmenovaných ptačích druhů. Na podzim a v zimě slouží budky zimujícím plchům a netopýrům. Budky spolehlivě odolávají také častým útokům strakapoudů.

 

                                                                                                                                                                          J. Šťastný