<< Zpět

Ochrana druhů - Ptáci

>> Česká společnostr ornitologická

 Ptáci

Nejlépe probádaná součást živé přírody, snad kromě nás samotných jsou ptáci. Najdeme je úplně všude, v arktických pustinách, na pouštích i v neprostupných pralesích, obletují štíty velehor, brázdí širé pláně oceánů, hnízdí v betonové a skleněné džungli nejrůznějších metropolí bez kousku zeleně.

    A přece potřebují účinnou ochranu a pomoc. Člověk změnil Zemi, náš společný životní prostor měrou, která nemá v její historii obdoby. V situaci, kdy jeden živočišný druh drží v šachu celou planetu, se mnoho jiných živých tvorů stává na člověku závislými.

Ptáci vod a rákosin Ptáci lesů Ptáci polí a luk Ptáci křovin, remízků a sadů

 Ochrana ptáků křovin, remízků a sadů

V dnešní krajině stále ubývá rozptýlená zeleň, ba dokonce celé remízky. Přitom je na tato stanoviště vázáno mnoho živočichů. Mezi nimi také ptáci. Nachází zde místo pro hnízdění, zdroj potravy, nebo úkryt před zimou a větrem. Remízky mají v krajině své opodstatnění, měli bychom je nejen zachovat, ale také je obnovovat. Druhy hnízdící a žijící v remízcích jsou např. bažant obecný, koroptev polní, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý. Remízky jsou také lovištěm dravců, kteří zde nacházejí vyvýšená místa nad okolním terénem.

    Ptáci žijící v ovocných sadech, jsou dnes mnohdy opomíjeni, přestože jsou pro sad velice užiteční. Mezi tyto ptáky řadíme jednak dutinové pěvce (sýkory, brhlíka, lejsky, rehky, ...), šplhavce (strakapoudy, žlunu, ...), ale také drozdovité (kosy, drozdy, ...), ad. Tito ptáci zbavují sad či zahradu škodlivého hmyzu a napomáhají tak vyšší úrodě. Na nás je potom, abychom těmto ptákům pomohli v době hnízdění vyvěšením vhodných budek či polobudek a v zimě, při vyšší sněhové pokrývce a mrazu, kdy mají nedostatek potravy jim můžeme zhotovit krmítko, nebo zavěsit lůj. Drozdovitým ptákům vysadíme keře, ve kterých s oblibou hnízdí, v zimě jim potom dáváme jablka, jeřabiny nebo hloh. Ptáci se nám za to na jaře odmění svým zpěvem.